Банк Законов
 

Соглашение Главное архивное управление при Совете Министров Республики Беларусь от 23 марта 1992 г. "Пагадненне аб супрацоўнiцтве памiж Галоўным архiўным упраўленнем пры Савеце Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь i Галоўным архiўным упраўленнем пры Кабiнеце Мiнiстраў Украiны"

текст документа по состоянию на 19 января 2007 года (архив)

-- Навигация --

Обновление Документы по состоянию на апрель 2008 года

ПАГАДНЕННЕ
АБ СУПРАЦОЎНIЦТВЕ ПАМIЖ ГАЛОЎНЫМ АРХIЎНЫМ УПРАЎЛЕННЕМ
ПРЫ САВЕЦЕ МIНIСТРАЎ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ I ГАЛОЎНЫМ
АРХIЎНЫМ УПРАЎЛЕННЕМ ПРЫ КАБIНЕЦЕ МIНIСТРАЎ УКРАIНЫ*

_____________________________
   *Уступiла ў сiлу 23 сакавiка 1992 г.

   У адпаведнасцi  з  Пагадненнямi  аб  стварэннi Садружнасцi
Незалежных Дзяржаў i аб  вяртаннi  культурных  i  гiстарычных
каштоўнасцей дзяржавам iх паходжання, а таксама
   выходзячы з  таго,  што  развiццё  традыцыйнай  дружбы,
добрасуседства  i ўзаемавыгаднага супрацоўнiцтва памiж народамi
Беларусi i Украiны павiнна грунтавацца на ўзаемным веданнi i пашане
iх самабытнасцi, гiсторыi i культуры i дасягненняў, што мае сваёй
перадумовай вывучэнне i выкарыстанне дакументаў, якiя захоўваюцца ў
беларускiх i украiнскiх архiвах,
   прымаючы пад увагу ўзаемнае iмкненне  работнiкаў  архiўных
устаноў абедзвюх дзяржаў да далейшага развiцця супрацоўнiцтва,
   Галоўнае архiўнае ўпраўленне пры Савеце Мiнiстраў Рэспублiкi
Беларусь i Галоўнае архiўнае ўпраўленне пры Кабiнеце Мiнiстраў
Украiны (якiя ў далейшым называюцца - "бакi")  дамовiлiся  аб
наступным:

               Артыкул 1

   Бакi развiваюць  супрацоўнiцтва  на  падставе  раўнапраўя,
узаемнасцi i  ў  межах  паўнамоцтваў,  вызначаных  адпаведнымi
рэспублiканскiмi заканадаўствамi.

               Артыкул 2

   Бакi ажыццяўляюць абмен вопытам працы памiж архiўнымi ўстновамi
па цiкавячых iх напрамках дзейнасцi дзяржаўных архiваў.
   У гэтых мэтах бакi абменьваюцца iнфармацыяй па ўзнiкаючых у iх
праблемах архiўнай справы i ажыццяўляюць на ўзаемнай падставе
стажыроўку спецыялiстаў-архiвiстаў.
   Канкрэтныя мэты i  ўмовы  гэтых  абменаў  вызначаюцца  па
дамоўленасцi памiж адпаведнымi архiўнымi ўстановамi бакоў.

               Артыкул 3

   Кожны з дамаўляючыхся бакоў перадае другому боку пералiкi
даведачных матэрыялаў па архiўных дакументах, апублiкаваных  на
працягу года.
   Кожны з бакоў можа запрасiць у другога боку цiкавячыя яго
даведачныя матэрыялы.

               Артыкул 4

   У мэтах папаўнення нацыянальных архiўных фондаў дакументамi,
якiя змяшчаюць iнфармацыю па гiсторыi народаў Беларусi i Украiны,
бакi праводзяць выяўленне ў сваiх архiвах такiх дакументаў i даюць
адзiн аднаму iх копii.
   Па сканчэннi  кожнага  каляндарнага году бакi абменьваюцца
пералiкамi выяўленых на працягу года дакументаў i ажыццяўляюць
капiраванне дакументаў, выбраных па пералiках кожным з бакоў.
   Абмен копiямi робiцца бясплатна на эквiвалентнай аснове. У
iншых выпадках разлiкi за прадастаўленне копiй для папаўнення фондаў
дзяржаўных архiваў вядуцца на льготных умовах, без улiку платы за
падрыхтоўку i прадастаўленне дакументаў на капiраванне з аплатай
фактычных выдаткаў на матэрыялы i работы па капiраванню згодна з
прэйскурантамi бакоў, а таксама дагаворных цэнах, прымальных для iх.

               Артыкул 5

   Пры выяўленнi  ў  архiўных  фондах  дамаўляючыхся  бакоў
няпрофiльных дакументаў бакi шляхам перагавораў вырашаюць пытаннi аб
перадачы гэтых дакументаў па прыналежнасцi.

               Артыкул 6

   Бакi рыхтуюць сумесныя публiкацыi i выставы архiўных дакументаў
па ўзгодненай тэматыцы.

               Артыкул 7

   Бакi абменьваюцца  заканадаўчымi  i  iншымi  нарматыўнымi
дакументамi па арганiзацыi i парадку працы архiўных устаноў, а
таксама навукова-метадычнай  лiтаратурай  па  архiўнай  справе,
крынiцазнаўству, археаграфii, дакументазнаўству, гiсторыi дзяржаўных
устаноў i публiкацыямi архiўных дакументаў.

               Артыкул 8

   Кожны з дамаўляючыхся бакоў садзейнiчае даследчыкам другога
боку ў працы ў яго дзяржаўных архiвах.
   З гэтай мэтай даследчыкi будуць атрымлiваць доступ да ўсiх
дакументаў, апублiкаваных i неапублiкаваных даведачных матэрыялаў,
якiя датычацца тэм iх даследванняў.

               Артыкул 9

   Бакi iнфармуюць адзiн аднаго  аб  развiццi  мiждзяржаўнага
супрацоўнiцтва ў  галiне архiўнай справы i ўдзеле ў дзейнасцi
мiжнародных архiўных арганiзацый, у неабходных выпадках праводзяць
кансультацыi па  ўзгадненню  пазiцый  у  мiжнародных  архiўных
арганiзацыях.

               Артыкул 10

   Супрацоўнiцтва ў межах гэтага пагаднення не перашкаджае iншым
формам спецыялiзаваных кантактаў у галiне архiўнай справы, якiя
ажыццяўляюцца па ўзаемнаму пагадненню  бакоў,  i  не  закранае
абавязацельствы бакоў у адносiнах да трэццiх бакоў.

               Артыкул 11

   Дадзенае пагадненне ўступае ў сiлу з дня яго падпiсання i
дзейнiчае на працягу 5 гадоў.
   Пагадненне можа дапаўняцца, мяняцца цi працягвацца па узаемнаму
пагадненню бакоў.
   Пагадненне лiчыцца пралангаваным на такi ж тэрмiн, калi нi
адзiн з бакоў не пазней чым за шэсць месяцаў да сканчэння яго
дзеяння пiсьмова не заявiць аб сваiм нежаданнi яго працягнуць або
змянiць.
   Пагадненне складзена ў двух экземплярах, кожны на беларускай i
украiнскай мовах, якiя маюць аднолькавую сiлу, i падпiсана 23
сакавiка 1992 г.

За Галоўнае архiўнае ўпраўленне   За Галоўнае архiўнае ўпраўленне
пры Савеце Мiнiсраў         пры Кабiнеце Мiнiстраў Украiны
Рэспублiкi Беларусь         Начальнiк Галоўнага ўпраўлення
Начальнiк Галоўнага ўпраўлення        Б.В.Iваненка
     А.М.Мiхальчанка


-- Навигация --

<<<< | >>>>

Право Беларуси 2010Новые документы


 

Счетчики

  Рейтинг@Mail.ru

Юмор