Банк Законов
 

Положение Министерства культуры Республики Беларусь от 26 декабря 1996 г. "Палажэнне аб Цэнтральнай экспертнай камiсii Мiнiстэрства культуры Рэспублiкi Беларусь"

Архивы

<<<< >>>>

Тест документа по состоянию на май 2008 года

 ПАЛАЖЭННЕ АБ ЦЭНТРАЛЬНАЙ ЭКСПЕРТНАЙ КАМIСII МIНIСТЭРСТВА
 КУЛЬТУРЫ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

 Зацверджана: Мiнiстр культуры Рэспублiкi Беларусь А.У.Сасноўскi
 26.12.1996
     --------------------------------------------------------+++
     Утратило силу приказом Министерства культуры от 19 ноября
     2007 г. № 271  

   1. Агульныя палажэннi

   1.1. Цэнтральная экспертная камiсiя (ЦЭК) ствараецца ў мэтах
арганiзацыi i  правядзення  работ  па  экспертызе  каштоўнасцi
дакументаў, iх адбору на пастаяннае захоўванне i знiшчэнне.

   1.2. ЦЭК прызначаецца загадам  мiнiстра  з  лiку  найбльш
квалiфiкаваных спецыялiстаў пад кiраўнiцтвам намеснiка мiнiстра. У
склад камiсii ўключаюцца супрацоўнiкi бухгалтэрыi, аддзела кадраў,
архiва.

   1.3. Сакратаром  камiсii  з'яўляецца  работнiк, адказны за
справаводства ў мiнiстэрстве.

   1.4. У сваёй дзейнасцi ЦЭК кiруецца Законам Рэспублiкi Беларусь
"Аб Нацыянальным архiўным фондзе i архiвах у Рэспублiцы Беларусь",
Палажэннем "Аб архiве Мiнiстэрства культуры Рэспублiкi Беларусь",
указаннямi i рэкамендацыямi Камiтэта па архiвах i справаводству
Рэспублiкi Беларусь, гэтым Палажэннем.

   2. Функцыi
   ЦЭК ажыццяўляе наступныя функцыi:

   2.1. Арганiзуе  i праводзiць сумесна з Кiраўнiцтвам спраў
штогадовы адбор дакументаў мiнiстэрства для далейшага захоўвання цi
знiшчэння.

   2.2. Ажыццяўляе  кантроль  за  правiльнасцю  фармiравання,
афармлення i стану захоўвання спраў у структурных падраздзяленнях.

   2.3. Разглядае i прымае рашэннi аб зацвярджэннi i прадстаўленнi
на ўзгадненне ў Экспертную мiжведамасную камiсiю (ЭМК) Нацыянальнага
архiва Рэспублiкi Беларусь:
   - зводных гадавых разделаў вопiсаў дакументаў па асабоваму
складу;
   - наменклатуры спраў мiнiстэрства;
   - актаў аб выдзяленнi да  знiшчэння  дакументаў,  тэрмiны
захоўвання якiх у архiве мiнiстэрства скончылiся.

   2.4. Разглядае  прапановы  аб змяненнi тэрмiнаў захоўвання
асобных катэгорый дакументаў, не прадугледжаных Пералiкам тыповых
дакументаў, якiя   ўтвараюцца  ў  дзейнасцi  дзяржкамiтэтаў,
мiнiстэрстваў, ведамстваў  i  iншых  устаноў,   арганiзацый,
прадпрыемстваў з указаннем тэрмiнаў захоўвання i выносiць рашэнне аб
прадстаўленнi гэтых прапаноў на ўзгадненне ЭМК Нацыянальнага архiва
Рэспублiкi Беларусь.

   3. Правы
   ЦЭК мае права:

   3.1. Вызначаць тэрмiны, парадак афармлення  i  падрыхтоўкi
дакументаў структурнымi падрадзяленнямi мiнiстэрства для перадачы iх
на архiўнае захоўванне.

   3.2. Патрабаваць ад кiраўнiкоў структурных  падраздзяленняў
мiнiстэрства пошуку  адсутных спраў, якiя належаць перадачы на
захоўванне i Нацыянальны архiў Рэспублiкi Беларусь i прадстаўлення
пiсьмовага тлумачэння ў выпадку iх страты.

   3.3. Запытваць  ад структурных падраздзяленняў мiнiстэрства
звесткi i заключэннi, неабходныя для вызначэння каштоўнасцi  i
тэрмiнаў захоўвання дакументаў.

   4. Арганiзацыя работы

   4.1. Цэнтральная экспертная камiсiя ажыццяўляе сваю дзейнасць у
непасрэдным кантакце з ЭМК Нацыянальнага архiва Рэспублiкi Беларусь
i ў адпаведнасцi з яе арганiзацыйна-метадычнымi ўказаннямi ЭМК.

   4.2. Пытаннi,  якiя  тычацца дзейнасцi i кампетэнцыi ЦЭК,
разглядаюцца на яе пасяджэннях, праводзiмых па меры неабходнасцi,
але не менш двух разоў у год.

   4.3. Рашэннi  ЦЭК  прымаюцца большасцю галасоў. Пасяджэннi
афармляюцца пратаколам.

   4.4. Вядзенне справаводства па пытаннях работы Цэнтральнай
экспертнай камiсii  i  захоўванне яе дакументаў ускладаецца на
спецыялiста I катэгорыi, адказнага за архiў.

 УЗГОДНЕНА
 Дырэктар Нацыянальнага
 архiва Рэспублiкi Беларусь
 В.Д.Селяменеў
 26.12.1996
     --------------------------------------------------------+++-- Навигация --

<<<< >>>>

Архив Белорусского права 2008 на old.BankZakonov.comНовые документы


 

Счетчики

  Рейтинг@Mail.ru

Юмор