Банк Законов
 

Указ Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2007 г. №179 "Аб унясеннi дапаўнення ва Указ Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь ад 1 лiстапада 2005 г. N 512"

Архивы

<<<< >>>>

Тест документа по состоянию на май 2008 года

         УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
           11 красавіка 2007 г. № 179

АБ УНЯСЕННІ ДАПАЎНЕННЯ ВА УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ
БЕЛАРУСЬ АД 1 ЛІСТАПАДА 2005 Г. № 512

   1.  Раздзел  «Гродзенская вобласць» пераліку  матэрыяльных
гісторыка-культурных каштоўнасцей, уключаных у  Дзяржаўны  спіс
гісторыка-культурных  каштоўнасцей  Рэспублікі  Беларусь,  якія
вызваляюцца ад абкладання падаткам на нерухомасць, зацверджанага
Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 1 лістапада 2005 г. № 512
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., №
173, 1/6905; 2006 г., № 122, 1/7773), пасля падраздзела «г. Гродна»
дапоўніць падраздзелам згодна з дадаткам.
   2. Савету Міністраў Рэспублікі Беларусь прыняць неабходныя
меры па рэалізацыі гэтага Указа.
   3. Дадзены Указ уступае ў сілу з дня яго падпісання.
   
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь              А.Лукашэнка
   
                         Дадатак
                         да Указа Прэзідэнта
                         Рэспублікі Беларусь
                         11.04.2007 № 179
                 
 Дапаўненне пераліку матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцей,
  уключаных у Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей
  Рэспублікі Беларусь, якія вызваляюцца ад абкладання падаткам на
 нерухомасць, зацверджанага Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад
           1 лістапада 2005 г. № 512
-------------T----------------T------------T---------------T------------- 
 Шыфр у Дзяр-¦  Назва каш-  ¦ Датаванне ¦Месцазнаходжан-¦ Катэгорыя  
 жаўным спiсе¦  тоўнасцi  ¦каштоўнасцi ¦не каштоўнасцi ¦каштоўнасцi 
 гiсторыка- ¦        ¦      ¦        ¦       
 культурных ¦        ¦      ¦        ¦       
 каштоўнасцей¦        ¦      ¦        ¦       
 Рэспублiкi ¦        ¦      ¦        ¦       
  Беларусь ¦        ¦      ¦        ¦       
-------------+----------------+------------+---------------+------------- 
               Гродзенскi раён               
                                     
 1а1Е404550 Аўгустоўскi ка- 1824-1839  Гродзенскi раён   0    
       нал:        гады,   (тэрыторыя  ў       
                70-90-я гады межах  матэры-       
       водны шлях, якi ХIХ стагодд- яльнай нерухо-       
       ўключае зарэгу-   зя,   май гiсторыка-       
       ляваны  ўчастак 2004-2006  культурнай каш-       
       ракi Чорная Ган-   гады   тоўнасцi, уста-       
       ча ад Дзяржаўнай       ноўленых праек-       
       гранiцы з Рэс-       там "Зоны аховы       
       публiкай Польшча       i  рэжымы  iх       
       да в. Сонiчы (13       утрымання          
       км),   штучны       гiсторыка-куль-       
       ўчастак  канала       турнай   каш-       
       ад в. Сонўчы да       тоўнасцi           
       шлюза "Нямнова"       "Аўгустоўскi         
       (6,5 км)           канал")           
                                     
       гiдравузел "Ням-                      
       нова":  трохка-                      
       мерны суднаходны                      
       шлюз, шлюз-рэгу-                      
       лятар "Куркуль",                      
       дом  наглядчыка                      
       пры гэтым шлюзе                      
                                     
       гiдравузел "Дам-                      
       броўка": аднака-                      
       мерны суднаходны                      
       шлюз, шлюз-рэгу-                      
       лятар, дом на-                      
       глядчыка                          
                                     
       гiдравузел "Вал-                      
       кушык": аднака-                      
       мерны суднаходны                      
       шлюз, пагранiчны                      
       шлюз-рэгулятар,                      
       рэшткi падмуркаў                      
       дома наглядчыка,                      
       сонечны                          
       гадзiннiк                         
                                     
       гiдравузел "Ку-                      
       жынец": аднака-                      
       мерны суднаходны                      
       шлюз, шлюз-рэгу-                      
       лятар                           
                                     
       злучальны канал                      
       ад суднаходнага                      
       шлюза "Нямнова"                      
       да ўпадзення ў                      
       р.  Нёман (2,4                      
       км)                            
------------------------------------------------------------------------- -- Навигация --

<<<< >>>>

Архив Белорусского права 2008 на old.BankZakonov.comНовые документы


 

Счетчики

  Рейтинг@Mail.ru

Юмор